Title: Kvantové tečky ve fotokatalytických aplikacích: efektivní zvětšení fotokatalytického viditelného světla aktivita integrací kvantových teček CdO jako senzibilizátory
Quantum dots in photocatalytic applications: efficiently enhancing visible light photocatalytic activity by integrating CdO quantum dots as sensitizers
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Quantum dots in photocatalytic applications: efficiently enhancing visible light photocatalytic activity by integrating CdO quantum dots as sensitizers. Physical chemistry chemical physics, 2017, roč. 19, č. 36, s. 24915-24927. ISSN 1463-9076.
Issue Date: 2017
Publisher: Royal Society of Chemistry
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29290
ISSN: 1463-9076
Keywords: Fotokatalyzátor;kvantové tečky;CdO
Keywords in different language: Photocatalyst;quantum dots;CdO
Abstract: Sloučení fotokatalyzátoru s širokým optickým pásem s kvantovými tečkami CdO (QD) jako senzibilizátory je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit fotokatalytický výkon při ozařování viditelným světlem
Abstract in different language: The amalgamation of a wide optical band gap photocatalyst with visible-light-active CdO quantum dots (QDs) as sensitizers is one of the most efficient ways to improve photocatalytic performance under visible light irradiation
Rights: Plný text není přístupný.
© Royal Society of Chemistry
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-QD-PCCP-17.pdf9,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD