Title: Fotofyzikální, transportní a strukturní vlastnosti Tl10Hg3Cl16 single krystalu: Nové fotokatalytické rozdělení vody solární energii na vodík energetická konverze
Photophysical, transport and structure properties of Tl10Hg3Cl16 single crystals: Novel photocatalytic water-splitting solar-to-hydrogen energy conversion
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Photophysical, transport and structure properties of Tl10Hg3Cl16 single crystals: Novel photocatalytic water-splitting solar-to-hydrogen energy conversion. Journal of catalysis, 2017, roč. 352, č. Aug 2017, s. 142-154. ISSN 0021-9517.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29294
ISSN: 0021-9517
Keywords: Fotokatalyzátory;Vlastnosti přepravy;Ultrafastní materiály pro scintilátory;mBJ
Keywords in different language: Photocatalysts;Transport properties;Ultrafast scintillator materials;mBJ
Abstract: Abstrakt k výsledku česky: Fotokatalytické, transportní, fotofyzikální a strukturní vlastnosti jednotlivých monokrystalů Tl10Hg3Cl16 se zkoumají pomocí teorie funkční hustoty, aby se prozkoumala jejich vhodnost pro použití jako aktivní fotokatalyzátor
Abstract in different language: The photocatalytic, transport, photophysical, and structural properties of Tl10Hg3Cl16 single crystals are investigated by means of density functional theory in order to investigate its suitability to be used as an active photocatalyst
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-Tl10Hg3Cl16-Catalysis-17.pdf4,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD