Title: Nový ternární polovodič CdLa2X4 (X = S nebo Se) monokrystalu s efektivní generování druhé harmonické ve viditelné spektrální oblasti
Novel ternary semiconductor CdLa2X4 (X=S or Se) single crystal with efficient second harmonic generation in the visible spectral range
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Novel ternary semiconductor CdLa2X4 (X=S or Se) single crystal with efficient second harmonic generation in the visible spectral range. Journal of alloys and compounds, 2017, roč. 728, č. Dec 25 2017, s. 241-252. ISSN 0925-8388.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29304
ISSN: 0925-8388
Keywords: Druhá generace harmonických;Ternary polovodič;Necentro-symetrický;CdLa2X4 (X¼S nebo Se);DFT
Keywords in different language: Second harmonic generation;Ternary semiconductor;Non-centro-symmetric;CdLa2X4 (X¼S or Se);DFT
Abstract: Komplexní výpočty ab-inito jsou prováděny za účelem zkoumání vhodnosti nescentrosymmetrických CdLa2S4 a CdLa2Se4 pro použití jako nelineární optické krystaly ve viditelné spektrální oblasti
Abstract in different language: Comprehensive ab-inito calculations are performed to investigate the suitability of the noncentrosymmetric CdLa2S4 and CdLa2Se4 for using as nonlinear optical crystals in visible spectral range
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-CdLa2X4-JALCOM-17.pdf4,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD