Title: Nová borátová CsZn2B3O7 monokrystal s velkou účinností sekundy generování harmonických v hlubokém ultrafialovém spektrálním rozsahu
Novel borate CsZn2B3O7 single crystal with large efficient second harmonic generation in deep-ultraviolet spectral range
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Novel borate CsZn2B3O7 single crystal with large efficient second harmonic generation in deep-ultraviolet spectral range. Journal of alloys nad compounds, 2017, roč. 722, č. Oct 25 2017, s. 438-444. ISSN 0925-8388.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29305
ISSN: 0925-8388
Keywords: Druhá generace harmonických;Hluboký ultrafialový paprsek;CsZn2B3O7 monokrystal
Keywords in different language: Second harmonic generation;Deep-ultraviolet;CsZn2B3O7 single crystal
Abstract: Lineární a nelineární optická susceptibilita disperze CsZn2B3O7 monokrystalu je komplexně zkoumána na objemovou strukturu ve formě monokrystalu s ohledem na vliv balení strukturních jednotek.
Abstract in different language: The linear and nonlinear optical susceptibility dispersion of CsZn2B3O7 single crystal are comprehensively investigated for a bulk structure in form of single crystal taking into account the influence of the packing structural units.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-CsZn2B3O7-JALCOM-17.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD