Title: Vysoce žádoucí polovodičové materiály pro polovodičovou optoelektroniku: zředěné bismidové slitiny InAs1_xBix
Highly desirable semiconducting materials for mid-IR optoelectronics: Dilute bismide InAs1_xBix alloys
Authors: Assali, Abdenacer
Bouslama, M'hamed
Al-Jaary, Ali H. Reshak
Chaabane, Loubna
Citation: ASSALI, A., BOUSLAMA, M., AL-JAARY, A. H. R., CHAABANE, L. Highly desirable semiconducting materials for mid-IR optoelectronics: Dilute bismide InAs1_xBix alloys. Materials research bulletin, 2017, roč. 95, č. Nov 2017, s. 588-596. ISSN 0025-5408.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29307
ISSN: 0025-5408
Keywords: Slitina bismidu InAs1_xBix;střední-IR optoelektronika;Metoda FP-LAPW (TB-mBJ);Optoelektronické charakteristiky
Keywords in different language: InAs1_xBix bismide alloy;mid-IR optoelectronics;FP-LAPW (TB-mBJ) method;Optoelectronic characteristics
Abstract: V rámci hustoty funkční teorie (DFT) jsme provedli samostatnou konzistentní plnohodnotnou linearizovanou metodu rozšířené roviny (FP-LAPW) pro zkoumání strukturálních, elektronických a optických vlastností zředěných bismidových slitin InAs1_xBix (0 _ x _ 0,125) pro mid-IR optoelektronika aplikace
Abstract in different language: We have performed a self-consistent full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method within density functional theory (DFT) to investigate the structural, electronic and optical properties of the dilute bismide InAs1_xBix alloys (0 _ x _ 0.125) for mid-IR optoelectronics application
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-InAsBi-MRB-17.pdf3,84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD