Title: 3-obarvení rovinných grafů bez trojúhelníků s předobarveným 9-cyklem
3-coloring triangle-free planar graphs with a precolored 9-cycle
Authors: Choi, Ilkyoo
Ekstein, Jan
Holub, Přemysl
Lidický, Bernard
Citation: CHOI, I., EKSTEIN, J., HOLUB, P., LIDICKÝ, B. 3-coloring triangle-free planar graphs with a precolored 9-cycle. European journal of combinatorics, 2018, roč. 68, č. February, s. 38-65. ISSN 0195-6698.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29319
ISSN: 0195-6698
Keywords: 3-obarvení;rovinné grafy bez trojúhelníků
Keywords in different language: 3-coloring;triangle-free planar graphs
Abstract: Pro daný rovinný graf bez trojúhelníků G a 9-cyklus C v G charakterizujeme situace, kdy 3-obarvení C nelze rozšířit na vlastní 3-obarvení G. Tento výsledek rozšiřuje předchozí výsledky pro cykly C délky nejvýše 8.
Abstract in different language: Given a triangle-free planar graph G and a 9-cycle C in G, we characterize situations where a 3-coloring of C does not extend to a proper 3-coloring of G. This extends previous results when C is a cycle of length at most 8.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
European Journal of Combinatorics.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD