Title: Polomnožiny a emergence v umělé inteligenci
Semisets and emergence in artificial intelligence
Authors: Romportl, Jan
Citation: ROMPORTL, J. Polomnožiny a emergence v umělé inteligenci. Filosofický časopis, 2016, roč. 64, č. 4, s. 587-599. ISSN 0015-1831.
Issue Date: 2016
Publisher: Czech Academy of Sciences
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-84992418843
http://hdl.handle.net/11025/29480
ISSN: 0015-1831
Keywords: alternativní teorie množin;emergence;umělá inteligence;kauzalita;neostrost;nerozlišitelnost;obzor
Keywords in different language: alternative set theory;emergence;artificial intelligence;causality;vagueness;indistinctness;horizon
Abstract: Princip emergence je dnes stěžejním paradigmatem v oblasti vývoje systémů umělé inteligence. Tento článek nastiňuje možnosti zkoumání emergence v umělé inteligenci pomocí Vopěnkovy Alternativní teorie množin aplikované na model interakce mezi dvěma kauzálními doménami. Ze vztahů mezi polomnožinovými σ- a π-třídami podkládanými pod přirozeně nekonečné kauzální domény ukazuje, proč u emergentních systémů nelze vztahy mezi interagujícími doménami uspokojivě vysvětlit jako kauzální a že důležitým aspektem emergence je právě přirozené nekonečno. Dále článek stručně navrhuje možnosti popisu kauzality v emergentních systémech pomocí Vopěnkovských monád definovaných relací nerozlišitelnosti.
Abstract in different language: The principle of emergence is, today, a key paradigm in the area of the development of systems of artificial intelligence. This article sketches the prospects for tackling emergence in artificial intelligence using Vopěnka’s alternative set theory applied to a model of interaction between two causal domains. Starting from the relations between semiset σ- a π- classes grounding naturally-infinite causal domains, it is shown why in emergent systems one cannot adequately explain relations between interacting domains, and that a key aspect of emergence is natural infinity. In addition, the article briefly proposes the possibility of a causal description of emergent systems with the help of Vopěnka’s monad defined by a relation of indiscernibility.
Rights: Plný text není přístupný.
© Czech Academy of Sciences
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
romportl_polomnožiny-1.pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD