Title: Oxid sírový XZnSO (X = Ca nebo Sr) jako nově aktivní aktivní fotokatalytické rozdělení vody Solární konverze na vodík
Sulfide Oxide XZnSO (X =Ca or Sr) as Novel Active Photocatalytic Water Splitting Solar-to-Hydrogen Energy Conversion
Authors: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: AL-JAARY, A. H. R. Sulfide Oxide XZnSO (X =Ca or Sr) as Novel Active Photocatalytic Water Splitting Solar-to-Hydrogen Energy Conversion. Applied catalysis b-environmental, 2018, roč. 225, č. JUN 5 2018, s. 273-283. ISSN 0926-3373.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85037378770
http://hdl.handle.net/11025/29493
ISSN: 0926-3373
Keywords: CaZnSO;SrZnSO;Dopravní vlastnosti;DFT;non-centrosymmetric
Keywords in different language: CaZnSO;SrZnSO;Dopravní vlastnosti;DFT;non-centrosymmetric
Abstract: Fotokatalytické, strukturní a transportní vlastnosti nově syntetizovaného sulfidu oxidu CaZnSO a SrZnSO jsou komplexně zkoumány výpočtem prvního a druhého principu za účelem vysvětlení "fotoexcitace" polovodičů, mechanismus stavu v CaZnSO a SrZnSO.
Abstract in different language: The photocatalytic, structural and transport properties of the newly synthesized sulfide oxide CaZnSO and SrZnSO compounds are comprehensively investigated by means of first and second-principles calculation in order to explain the semiconductor's 'photoexcitation' state mechanism in CaZnSO and SrZnSO.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali-XZnSO-Catalys B-18_PREPRINT.pdf2,19 MBAdobe PDFView/Open
Ali-XZnSO-Appl cat B-18_PUBLIC_VERSION.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD