Název: Study of influence of material models on ovalization prediction
Autoři: Przeczková, Jana
Halama, Radim
Bartecký, Matěj
Citace zdrojového dokumentu: 20th International Conference Applied Mechanics 2018: April 9-11, 2018, Myslovice, Czech republic: conference proceedings, p. 117-122.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://am2018.zcu.cz/AM2018_proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29646
ISBN: 978-80-261-0766-8
Klíčová slova: ovalizace;Chabochův model;bilineární kinematické kalení;nelineární izotropní kalení
Klíčová slova v dalším jazyce: ovalization;Chaboche model;bilinear kinematic hardening;nonlinear isotropic hardening
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this article is the study of the influence of the different material models as Prager, Prager combined with nonlinear isotropic hardening and Chaboche fitted on low carbon steel 11523. The influence of mentioned material model is examined on resulted ovalization for first and possible second load cycle. Parametric model includes wide range of possible pipe diameters as well as thicknesses. The resulting ovalization shows 3D dependency on mention geometry properties for each material models.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Applied Mechanics 2018
Applied mechanics 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Przeczkova.pdfPlný text1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29646

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.