Název: O dvou dekádách působení Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici: rozhovor s docentkou Janou Lasicovou
Autoři: Tichý, Daniel
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2017, č. 3, s. 112-117.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: jiný
other
URI: http://hdl.handle.net/11025/29770
https://ff.zcu.cz/export/sites/ff/research/edicni-cinnost/acta/archiv/2017/Acta-FF-c-3/po-kapitolach/6.-O-dvou-dekadach-pusobeni-Fakulty-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov-Univerzity-Mateja-Bela-v-Banske-Bystrici-Rozhovor-s-docentkou-Janou-Lasicovou-Daniel-Tichy.pdf
ISSN: 1808-0364 (print)
2336-6346 (online)
Klíčová slova: rozhovor;Jana Lasicová
Klíčová slova v dalším jazyce: interview;Jana Lasicová
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2017)Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.