Title: Modification of M2 hardfacing: Effect of molybdenum alloying and laser surface melting on microstructure and wear performance
Other Titles: Modifikace návaru oceli M2: Vliv legování Mo a laserového přetavení povrchu na mikrostrukturu a tribologické vlastnosti
Authors: Dilawary, Shaikh Asad Ali
Motallebzadeh, Amir
Houdková Šimůnková, Šárka
Medlín, Rostislav
Haviar, Stanislav
Lukáč, František
Afzal, Muhammad Naveed
Çïmenoǧlu,, Hüseyin
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85044447203
http://hdl.handle.net/11025/29947
ISSN: 0043-1648
Keywords: M2 ocel;Návar;Mo;Laserové přetavené povrchu;Tribo-oxidace;Opotřebení
Keywords in different language: M2 high-speed steel;Hardfacing;Molybdenum;Laser Surface Melting;Tribo-oxide;Wear
Abstract: Vliv legování (10 wt% Mo) a následného zpracování povrchu (laserové přetavení povrchu) na vlastnosti a chování byl hodnocen u PTA návaru oceli M2. Vlivem legování Mo došlo ke změně charaketru a povahy jak matrice, tak karbidů v povlaku M2. Naopak, laserové zpracování vedlo ke zjemnění struktury a potalčení precipitace karbidických částic. Navzdory zvýšení povrchové trvrdosti vykazoval povlak po laserovém zpracování pokles odolnosti proti opotřebení. Naopak, návar legovaný Mo zlepšil odolnost proti opotřebení, ačkoli jeho tvrdost poklesla. Důvodem byla tvorba oxidického tribofilmu typu Magneli v Mo legované oceli.
Abstract in different language: The influence of alloying (10 wt% Molybdenum) and post deposition treatment (Laser Surface Melting) on the structural characteristics and wear performance of Plasma Transfer Arc deposited M2 hardfacings have been investigated. The nature of matrix and carbides of M2 hardfacing had changed upon Molybdenum addition while the Laser Surface Melting caused structural refinement and a decrease in carbide volume fraction. Despite an increase in hardness, Laser Surface Melting has resulted in reduction in sliding wear resistance against alumina counterface, while the Molybdenum enhanced the wear resistance even with decrease in hardness. This counter intuitive behaviour is attributed to Magnelli oxide containing tribo-oxide layer formation on the worn surface of Molybdenum alloyed hardfacings.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Houdkova_Modification of M2 hardfacing.pdf3,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD