Název: Porovnání kompetencí zdravotnických záchranářů v přednemocniční neodkladné péči v České republice a Německu
Další názvy: Compared competence of paramedics in pre-hospital emergency care in the Czech Republic and Germany
Autoři: Bertók, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kunášek Petr, Mgr.
Oponent: Pfefferová Eva, Mgr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29960
Klíčová slova: zdravotnický záchranář;vzdělávání;kompetence
Klíčová slova v dalším jazyce: paramedic;education;competences
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na kompetence zdravotnického záchranáře v přednemocniční neodkladné péči v České republice a ve Spolkové republice Německo, zejména v Bavorsku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je složena z kapitol definujících vzdělávání zdravotnického záchranáře a vzdělávání obecně, zdravotnickou záchrannou službu a samotné kompetence v porovnávaných zemích. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníků, které se zaměřují na rozdíly v kompetencích zdravotnických záchranářů v České republice a Bavorsku a které zodpověděli komisaři jednotlivých úloh na metodickém cvičení Salvátor v Karlových Varech.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the competencies of paramedics in pre-hospital emergency care in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany, especially in Bavaria. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part consists of the chapters defining the education of the paramedic and education in general, theemergency medical service and the competencies in the compared countries. The practical part contains the evaluation of the questionnaires, which were focused on differences in competencies of paramedics in the Czech Republic and Bavaria and which were answered by the referees of individual tasks on the methodical tutorial Salvátor in Karlovy Vary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bertok.pdfPrůběh obhajoby práce407,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BERTOK_-_BP_-_2018.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bertok_OP.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bertok_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.