Katedra správního práva / Department of Administrative Law

Kolekce


Recent Submissions

Malast, Jan
Právní úprava demokratizace veřejné správy České republiky po roce 1989