Katedra hudební výchovy a kultury / Department of Music and Culture

Kolekce


Recent Submissions


Metodika ověřování profesní připravenosti: výstup KA č. 5 projektu ESF "Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií"


Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách