Katedra hudební výchovy a kultury / Department of Music and Culture

Kolekce


Recent Submissions

Bláha, Jaroslav
Sturm und Drang jako projev preromantismu

This year's first article from the cycle MUSIC AND PAINTING is thematically related to the conclusion of the first article of last year regarding the relationship between Clasicism and Romantism, focusing especially on the period connected to the Sturm und Drang movement, which ...

Bláha, Jaroslav
Sonátové formy a kompozice do trojúhelníku v polaritě klasicismu a romantismu

The third article of the 2020 article series MUSIC AND PICTURE follows the previous article which was focused on the key composition schemes and musical forms of classicism by framing the tectonic aspects as dynamic inner relations in contrast to the static blueprint-like schema&#x...

Lišková, Štěpánka
Glosy 2 : současná HV z pohledu učitele VŠ, SŠ a ZŠ

Slavíková, Marie , Feiferlíková, Romana
K problematice inkluzivní hudební edukace


Metodika ověřování profesní připravenosti: výstup KA č. 5 projektu ESF "Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií"