Katedra pedagogiky / Department of Pedagogy

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Zachová, Martina , Nováková, Sylva , Voltrová, Michaela , Kubíková, Kateřina , Kostelníková, Marcela , Kostnicová, Jana , Mišterová, Ivona , Karpetová, Martina , Šamalová, Michaela , Zerzová, Jana , Jahodová, Pavla , Pešková, Michaela , Večeřová, Kristýna , Slavíková, Eliška , Acar, Lenka , Holubová, Denisa , Štěpánková, Jana , Artemov, Andrey
Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2

Čábalová, Dagmar , Podroužek, Ladislav
Specifi ka přírodovědného vzdělávání v primární škole se zřetelem k projektové a kooperativní výuce

In this work the authors discuss changes in the content, concepts and procedural aspects of teaching science education in primary school. Science education is viewed here in the historical context and in terms of current changes in the curriculum.


Metodika ověřování profesní připravenosti: výstup KA č. 5 projektu ESF "Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií"

Čábalová, Dagmar
Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí

Podroužek, Ladislav
Komparativní analýza vývoje učiva o horninách, nerostech a půdě v naší primární škole

The complexity of the defi nition development and curriculum arrangement of the science about rocks, minerals and soil in the primary school level. The article also analyses particular curricular documents since beginning of 20th century till present time.