Katedra anglického jazyka a literatury / Department of English language and literature

Kolekce


Recent Submissions

Dejmalová, Lenka , Raisová, Eva
Analýza užití anglických předložek v pracích studentů oboru Cizí jazyky pro komerční praxi

Tihelková, Alice
Victims of Austerity or Feckless Freeloaders? The Stereotypes of the Deserving and Undeserving Poor in the Debate on Britain’s Food Bank Users

Hostýnek, Tomáš
Popular Culture and Language – Abbreviations, Slang Words and Neologisms

Raisová, Eva
Profilingua - Analýza překladů

Mišterová, Ivona
The Strange Case of Shylock: From a Figure of Tragic Dimensions into an Ordinary Jewish Bargainer