Fakulta filozofická / Faculty of Philosophy and Art

Podkomunity


Recent Submissions

Gersdorfová, Zlata
Hrad v Janovicích nad Úhlavou - stav dosavadního poznání

Tihelková, Alice
Victims of Austerity or Feckless Freeloaders? The Stereotypes of the Deserving and Undeserving Poor in the Debate on Britain’s Food Bank Users

Čapek, Ladislav , Slavíček, Karel , Petřík, Jan , Valkony, Jiří
Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu

Kastl, Petr
Vápenná pec na předpolí hradu Pušperku (okr. Klatovy)

Fatková, Gabriela
Holubci, sarmi a šulky: balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí