Katedra historických věd / Department of Historical Sciences

Kolekce


Recent Submissions

Martínek, Daniel
Revoluce v Itálii 1831 a rakouská vojenská intervence

Lhoták, Jan
Výdaje českých královských měst na stavovské povstání: Sušice 1618-1619

Lhoták, Jan
Slasti a strasti kontribučního úředníka. Vymezení a socio-ekonomická pozice daňových výběrčích v 18. a prvé polovině 19. století

Lhoták, Jan
Dějepisné dílo Jana Helblinga z Hirzenfeldu v kontextu tvorby městských monografií poloviny 19. století

Lhoták, Jan
Konfesijní poměry na českém venkově ve světle relací prácheňského děkana Martina Strakonického z let 1569-1589