Katedra germanistiky a slavistiky / Departmnet Germanic and Slavic studies

Kolekce


Recent Submissions

Vávra, Zdeněk
Hospodářská němčina (nejen) pro bakaláře: KOncepty, KOmpetence, KOlokace

Mizin, Konstiantyn , Korostenski, Jiří
“Western” Cultural Linguistics and “Post-soviet” Linguoculturology: Causes of Parallel Development

Šíp, Martin
Wenn die Grenzen verschmelzen – zur Variantenschreibung in der gegenwärtigen deutschen Orthographie

Kučera, Petr
Literární jazyk vs. filmová řeč. K hledání nových pohledů na válku a totalitu v české kultuře 60. let

Kučera, Petr
Téma vykořenění a ztrát v současné próze. Nad románem Jakuby Katalpy Němci

The study analyzes the novel Němci (The Germans, 2012) of the Czech prose writer Jakuba Katalpa as an attempt at a new perspective on the issue of the life of the German minority in Czechoslovakia from the interwar period to the wild expulsion and subsequent organized...