Katedra germanistiky a slavistiky / Departmnet Germanic and Slavic studies

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Korostenski, Jiří
ZOLOTOVA, Marija Arkadjevna, KRAŠENNIKOVA, Julia Alexandrovna a POZDĚJEV, Vjačeslav Alexejevič (2015): Evoljucija etničeskich markerov vjatskich severnych i južnych etnokontaktnych zon. Kirov: OOO Raduga-PRESS, a.s.

Korostenski, Jiří
O současnosti a perspektivách kognitivní lingvistiky, lingvokonceptologie a pragmatické lingvistiky: rozhovor s předním odborníkem v oboru Konstiantynem Mizinem

Korostenski, Jiří
Rod´ antropočenstizma v pročessnach ojazykovlenija ponjatij: (na materialach češsko-russkich sopostavlenij)

Turn in sciences that started in the 2nd half of the previous century spread into linguistics and changed many basic standards. One of them is introduction of principle and notion of anthropocentrism into linguistic studies. It turned out that many close to linguistics...

Jeřábek, Martin
Fürst Ernst Rüdiger Starhemberg als Antidemokrat und Kämpfer für die österreichische Unabhängigkeit gegen den Nationalsozialismus

Wagnerová, Marina
Specifika německého právního jazyka na pozadí obecných vlastností odborného stylu v němčině