Katedra germanistiky a slavistiky / Departmnet Germanic and Slavic studies

Kolekce


Recent Submissions

Mizin, Konstiantyn , Korostenski, Jiří
“Western” Cultural Linguistics and “Post-soviet” Linguoculturology: Causes of Parallel Development

Šíp, Martin
Wenn die Grenzen verschmelzen – zur Variantenschreibung in der gegenwärtigen deutschen Orthographie

Kučera, Petr
Literární jazyk vs. filmová řeč. K hledání nových pohledů na válku a totalitu v české kultuře 60. let

Kučera, Petr
Téma vykořenění a ztrát v současné próze. Nad románem Jakuby Katalpy Němci

The study analyzes the novel Němci (The Germans, 2012) of the Czech prose writer Jakuba Katalpa as an attempt at a new perspective on the issue of the life of the German minority in Czechoslovakia from the interwar period to the wild expulsion and subsequent organized...

Balcarová, Markéta
E. T. A. Hoffmanns Serpentina und der zeitgenössische exegetische Diskurs zu Genesis 3