Title: Multiplicity results and qualitative properties for Neumann semilinear elliptic problems
Other Titles: Výsledky mnohonásobnost a kvalitativní vlastnosti pro Neumannovy semilineární eliptické problémy
Authors: Musso, Monica
Agudelo Rico, Oscar Iván
Correa, Santiago
Restrepo, Daniel
Vélez, Carlos
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85051410252
http://hdl.handle.net/11025/30450
ISSN: 0022-247X
Keywords: Výsledky;mnohonásobnost;kvalitativní;vlastnosti;pro;Neumannovy;semilineární;eliptické;problémy
Keywords in different language: Neumann boundary condition;Multiplicity of solutions;Critical points of mountain pass type;Local index;Leray–Schauder degree
Abstract: V tomto příspěvku zjišťujeme existenci víceřádkových klasických řešení pro semilinární eliptické problémy Neumann a poskytujeme o nich kvalitativní informace. Žádná předpoklady symetrie nejsou vyžadovány ani na nelinearitě, ani na doméně. Pro některé výsledky je růst nelinearity v nekonečnu libovolný. Také zvažujeme případy, kdy nelinearita je buď superlineární nebo asymptoticky lineární se silnými rezonanci. Rozsáhlé využití je využíváno v horském průřezu a topologickém stupni Leray-Schauder.
Abstract in different language: In this paper we establish the existence of multiple ordered classical solutions for Neumann semilinear elliptic problems and provide qualitative information about them. No symmetry assumptions are required neither on the non-linearity nor on the domain. For some results, the growth of the nonlinearity at infinity is arbitrary. We also consider the cases when the nonlinearity is either superlinear or asymptotically linear with strong resonances. Extensive use is made of the Mountain Pass Theorem and Leray–Schauder topological degree.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2018. Agudelo, Correa, Restrepo, Velez (JMAA).pdf456,31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD