Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPešková, Michaela
dc.date.accessioned2019-01-09T06:09:17Z
dc.date.available2019-01-09T06:09:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationPEŠKOVÁ, Michaela. Inverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonova. In: Slavica Litteraria, 2010, roč. 13, č. 1-2, s. 47-53. ISSN 1212-1509.cs
dc.identifier.issn1212-1509
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/30751
dc.description.abstractAutorka se zabývá invertovaným obrazem sovětského fenoménu „nového člověka“ v Platonovovýcch románech Čevengur a Kotlovan. Odklony od normy sleduje v rámci vybraných základních atributů „nového člověka“ (antiindividualismus, organizovanost, racionalita, potlačení tělesnosti a další). Autorka dospívá k závěru, že převrácení neprobíhá u Platonova vždy na úrovni negace, nýbrž spíše prostřednictvím problematizace ideologických principů, jejich zkosené, někdy travestijní interpretace. Takový způsob literárního zpracování velmi napomáhá porozumění samotnému konceptu „nového člověka“.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/odt
dc.language.isocscs
dc.publisherFilozofická fakulta Masarykovy univerzitycs
dc.rights© Slavica litterariacs
dc.subjectruská literaturacs
dc.subject20. stoletícs
dc.subjectAndrej Platonovcs
dc.subjectsocialismuscs
dc.subjectSovětský svazcs
dc.subjectstalinismuscs
dc.titleInverze idey "nového člověka" v románech Andreje Platonovacs
dc.title.alternativeInversion of Ideas "new man" in the novels of Andrei Platonoven
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe authoress deals with an inverted image of the Soviet phenomenon of the “New Man” in Platonov´s novels Cevengur and Kotlovan. She keeps under review departures from the norm within the frame of selected fundamental attributes of the “New Man” (anti-individualism, organization, rationality, suppression of materiality and other). The authoress comes to the conclusion that the inversion does not run, according to Platonov´s presentation, on negative level, but rather by means of problematization of ideological principles, their shifted, sometimes travesty interpretation. Such a method of literary treatment helps understanding the concept of the “New Man”.en
dc.subject.translatedrussian literatureen
dc.subject.translated20th centuryen
dc.subject.translatedAndrei Platonoven
dc.subject.translatedsocialismen
dc.subject.translatedSoviet unionen
dc.subject.translatedstalinismen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43887238
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inverze.odtPlný text39,89 kBOpenDocument TextView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.