Název: Model životní dráhy v literatuře socialistického realismu
Další názvy: Model career in the literature of socialist realism
Autoři: Pešková, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: PEŠKOVÁ, Michaela. Model životní dráhy v literatuře socialistického realismu.. In: Dialog kultur VI : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. - 19. ledna 2011 v Hradci Králové.. Brno: Tribun EU, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-7399-199-9.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Tribun EU
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/30753
ISBN: 978-80-7399-199-9
Klíčová slova: socialistický realismus;totalitarismus;ruská literatura;20. století;biografický román
Klíčová slova v dalším jazyce: socialist realism;totalitarianism;russian literature;20th century;biographical novel
Abstrakt v dalším jazyce: The article asks questions: 1) Why is the biographical character too intensely accentuated in literature of socialist realism? 2) Does a new “biographic” paradigm arise at the beginning of the 30s of the 20th century? 3) What are the basic models of life´s career of protagonists of socialist realism? 4) Are biographical character and interest in a Man true? The authoress comes to the conclusion that poetics of committed literature at the beginning of the 30s changes. Literary canon turns away from adoration of the collective and concentrates on the description of life´s careers of real, individual people, thereby official culture declares its “new humanity”. In principle, we distinguish two models of life´s career. They are similar to hagiographic traditional patterns: to a model of inherent sainthood and to a model of correction of a wrongdoer. Pictures of standardized and reformed protagonists “from the common people” are gradually replaced by a progressive hero of extraordinary character. However we can consider the biographical character of the art of socialist realism to be false. Everything leads to standardization, imitation, expulsion of identity, and uniqueness of life´s career.
Práva: © Tribun EU
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Model-zivotni-drahy.docPlný text70,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30753

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.