Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPešková, Michaela
dc.date.accessioned2019-01-09T08:24:34Z
dc.date.available2019-01-09T08:24:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPEŠKOVÁ, Michaela. Aktuální přístupy ve výuce reálií (na příkladu reálií Ruska). Cizí jazyky, 2016, roč. 59, č. 3, s. 38-44. ISSN 1210-0811.cs
dc.identifier.issn1210-0811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/30761
dc.description.abstractČlánek popisuje zpracování aktuálních přístupů ve výuce reálií při inovaci učebního portálu www.ruskerealie.zcu.cz. Analyzuje a v návrzích konkrétních lingvodidaktických úloh demonstruje překonání kognitivního modelu výuky reálií coby souhrnu faktů a směřování k rozvoji interkulturní komunikativní kompetence. Vystihuje posuny důrazu od znalostí k dovednostem a postojům, od deskripce k interpretaci, od konceptu Big-C Culture k small-c culture. Pojmenovává některá specifika ve výuce interkulturní dimenze v cizojazyčném vyučování pro ruský jazyk.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSPNcs
dc.rights© SPNcs
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.subjectmezikulturní lingvodidaktikacs
dc.subjectinterkulturní komunikativní kompetencecs
dc.subjectcizojazyčné reáliecs
dc.subjectruštinacs
dc.titleAktuální přístupy ve výuce reálií: (na příkladu reálií Ruska)cs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis essay The Processing of Current Approaches in Teaching of Russian Facts describes the innovation of the learning portal www.ruskerealie.zcu.cz. It analyzes and, in proposals of specific linguodidactic tasks, demonstrates the overcome of the cognitive model of teaching culture as a summary of the facts and the direction to the development of the intercultural communicative competence. The essay captures shifts of the emphasis from knowledge to skills and attitudes, from a description to an interpretation, from the concept of Big-C Culture to small-c culture. It identifies some of the specifics in teaching of the intercultural dimension in the foreign language teaching of Russian language.en
dc.subject.translatedintercultural linguodidacticsen
dc.subject.translatedintercultural communicative competenceen
dc.subject.translatedforeign language factsen
dc.subject.translatedRussianen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43914605
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Realie-cizi-jazyky.docPlný text73 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.