Název: Sovětská verze nového člověka v proměnách doby
Autoři: Pešková, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: PEŠKOVÁ, Michaela. Sovětská verze nového člověka v proměnách doby. In Svůdnost sociálního experimentu / Nový člověk 20. století. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 21-33. ISBN 978-80-7422-606-9.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Nakladatelství Lidové noviny
Typ dokumentu: bookPart
kapitola v knize
URI: http://hdl.handle.net/11025/30768
ISBN: 978-80-7422-606-9
Klíčová slova: Sovětský svaz;nový člověk;ruská literatura;20. století
Klíčová slova v dalším jazyce: Soviet union;new man;russian literature;20th century
Abstrakt: Kapitola provádí sémiotockou a historickou diskurzivní analýzu fenoménu nového člověka v sovětském Rusku. Typologizuje proměny konstruktu v návazonoszti na psychoideovou proměny doby. Dokládá uchopení nového člověka v umělecké literatuře.
Abstrakt v dalším jazyce: The chapter performs a semiotic and historical discourse analysis of the phenomenon of a new person in Soviet Russia. It typifies the transformation of the construct in relation to the psychoid transformation of the time. It demonstrates the grasp of a new person in artistic literature.
Práva: © Nakladatelství Lidové noviny
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Vyskytuje se v kolekcích:Kapitoly v knihách / Bookparts (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novy-clovek.docPlný text103 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30768

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.