Title: Sovětská verze nového člověka v proměnách doby
Authors: Pešková, Michaela
Citation: PEŠKOVÁ, Michaela. Sovětská verze nového člověka v proměnách doby. In Svůdnost sociálního experimentu / Nový člověk 20. století. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 21-33. ISBN 978-80-7422-606-9.
Issue Date: 2018
Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
Document type: kapitola v knize
bookPart
URI: http://hdl.handle.net/11025/30768
ISBN: 978-80-7422-606-9
Keywords: Sovětský svaz;nový člověk;ruská literatura;20. století
Keywords in different language: Soviet union;new man;russian literature;20th century
Abstract: Kapitola provádí sémiotockou a historickou diskurzivní analýzu fenoménu nového člověka v sovětském Rusku. Typologizuje proměny konstruktu v návazonoszti na psychoideovou proměny doby. Dokládá uchopení nového člověka v umělecké literatuře.
Abstract in different language: The chapter performs a semiotic and historical discourse analysis of the phenomenon of a new person in Soviet Russia. It typifies the transformation of the construct in relation to the psychoid transformation of the time. It demonstrates the grasp of a new person in artistic literature.
Rights: © Nakladatelství Lidové noviny
Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Appears in Collections:Kapitoly v knihách / Bookparts (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novy-clovek.docPlný text103 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.