Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMertl, Jiří
dc.contributor.authorŽáčková, Eva
dc.contributor.authorŘepová, Barbora
dc.date.accessioned2019-01-21T11:00:12Z-
dc.date.available2019-01-21T11:00:12Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMERTL, J., ŽÁČKOVÁ, E., ŘEPOVÁ, Quality of life of patients after total laryngectomy: the struggle against stigmatization and social exclusion using speech synthesis. Disability and rehabilitation. Assistive technology, 2018, roč. 13, č. 4, s. 342-352. ISSN 1748-3107en
dc.identifier.issn1748-3107
dc.identifier.uri2-s2.0-85018178136
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/30858
dc.description.abstractV tomto článku se věnujeme problematice potenciální stigmatizace a sociálního vyloučení lidí, kteří mají problémy s mluvením kvůli rakovině v oblasti krku, zejména pak v důsledku ztráty hlasu v souvislosti s prodělanou totální laryngetomií. V článku analyzujeme, jak by mohla být tato potenciální stigmatizace alespoň zmírněna personalizovanou řečovou syntézou. Během výzkumu jsme využili smíšené metody, které se sestávaly z dotazníků cíleným na kvalitu života po totální laryngektomii a hloubkových rozhovorů s lidmi, kteří prodělali totální laryngektomii. Smíšené metody jsme zvolili kvůli větší zobecnitelnosti výsledků a zároveň bohatším datům. Zjistili jsme, že lidé s problémy s hlasem pociťuji depresi kvůli svému zdravotnímu stavu a také úzkost během sociálních interakcí, jelikož si myslí, že je ostatní vnímají jako abnormální, případně přímo zažívají symbolické násilí. Pro překonání těchto pocitů jsou důležité rodinné vazby a udržení zaměstnání. V obou případech může řečová syntéza klíčově pomoci.cs
dc.format11 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherTaylor & Francisen
dc.relation.ispartofDisability and rehabilitation. Assistive technologyen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Taylor & Francisen
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectrakovina v oblasti krkucs
dc.subjectřečová syntézacs
dc.subjectsmíšené metodycs
dc.subjectsociální vyloučenícs
dc.subjectstigmatizacecs
dc.subjectsymbolické násilícs
dc.subjecttotální laryngektomiecs
dc.subjectztráta hlasucs
dc.titleQuality of life of patients after total laryngectomy: the struggle against stigmatization and social exclusion using speech synthesisen
dc.title.alternativeKvalita života pacientů po totální laryngektomii: boj se stigmatizací a sociálním vyloučením pomocí řečové syntézycs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn this article, we deal with the problem of potential stigmatization and social exclusion of people that have voice/speech problems due to neck cancer, especially those who have lost their voice because of total laryngectomy, and we analyze how this potential stigmatization could be alleviated by personalized speech synthesis. We used a mixed-method approach, consisting of quality of life questionnaires and in-depth semi-structured interviews, in order to provide more generalizable as well as rich information. We found out that people with speech problems feel depressed because of their health status and anxiety during social interactions, as they think that other people perceive them as abnormal, or they directly experience symbolic violence. For overcoming these negative feelings, the crucial factors are family relationships and maintaining employment. In both factors, speech synthesis can help significantly.en
dc.subject.translatedCzech Republicen
dc.subject.translatedmixed methodsen
dc.subject.translatedsocial exclusionen
dc.subject.translatedspeech synthesisen
dc.subject.translatedstigmatizationen
dc.subject.translatedsymbolic violenceen
dc.subject.translatedvoice lossen
dc.subject.translatedlaryngeal canceren
dc.subject.translatedtotal laryngectomyen
dc.identifier.doi10.1080/17483107.2017.1319428
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number439031600004
dc.identifier.obd43924367
dc.project.ID7F14236/HCENAT - Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (CT3)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD