Title: Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete
Other Titles: Experimental processing of corrosion casts of large animal organs
Authors: Pálek, R.
Liška, V.
Eberlová, L.
Mírka, H.
Svoboda, Miloš
Haviar, Stanislav
Emingr, M.
Brzoň, O.
Mik, P.
Třeška, V.
Citation: PÁLEK, R., LIŠKA, V., EBERLOVÁ, L., MÍRKA, H., SVOBODA, M., HAVIAR, S., EMINGR, M., BRZOŇ, O., MIK, P., TŘEŠKA, V. Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete. Rozhledy v chirurgii, 2018, roč. 97, č. 5, s. 222-228. ISSN 0035-9351.
Issue Date: 2018
Publisher: Česká lékařská společnost JEP
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30859
ISSN: 0035-9351
Keywords: korozivní preparáty;kapilární řečiště;Biodur E20;prase domácí;animální model
Keywords in different language: corrosion casts;microvasculature;Biodur E20;domestic pig;animal model
Abstract: Korozivní preparáty (KP) slouží k vizualizaci a hodnocení morfologie dutých struktur. KP s naplněným kapilárním řečištěm umožňují za pomoci zobrazovacích metod získání dat použitelných pro matematické modelování orgánové perfuze. Náročnost přípravy KP stoupá s objemem cévního řečiště, proto byly touto metodou doposud zkoumány zejména malé živočišné druhy. Cílem této studie bylo optimalizovat protokoly přípravy korozivních preparátů různých orgánů prasete domícího, a to vzhledem k dostupnosti těchto orgánů a významu prasete domácího v experimentální medicíně.
Abstract in different language: Corrosion casts (CCs) are used for the visualization and assessment of hollow structures. CCs with filled capillaries enable (with the help of imaging methods) to obtain data for mathematical organ pefusion modelling. As the processing is more difficult in case of organs with greater volume of the vasculature, mainly organs from small animals have been cast up to now. The aim of this study was to optimize the protocol of corrosion casting of different organs of pig. Porcine organs are relatively easily accessible and frequently used in experimental medicine.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká lékařská společnost JEP
Appears in Collections:Články / Articles (CT1)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svoboda_PDF.pdf3,97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD