Title: Mstowské stodoly – příběh jedné obce†
Other Titles: Mstow’s Barns – A Story of One Village
Authors: Krupa-Ławrynowicz
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 138-155.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30887
ISSN: 1211-8109
Keywords: Mstow;stodoly;nedestruktivní výzkum;mezioborový výzkum;archeologie;etnologie;historie;Polsko
Keywords in different language: Mstów;barns;non-destructive research;interdisciplinary research;archaeology;ethnology;history;Poland
Abstract: V poslední době se i v zemích bývalého východního bloku při studiu událostí z dob nedávno minulých stále více prosazuje mezioborový přístup. V Polsku byl tento postup uplatněn při výzkumu reliktů stodol městečka Mstow, na jehož jižním okraji byly zřejmě na konci 19. století vystavěny. Komparace výsledků archeologického, etnologického a historického výzkumu přinesla řadu zajímavých informací a výzkumné aktivity podnítili v obyvatelích městečka zájem o osudy jedné jejich polozapomenuté kulturní památky.
Abstract in different language: Recently also in the former Eastern Bloc countries started the interdisciplinary research of events from recent past years. In Poland, this procedure was applied in the research of relics of barns in the town Mstów town, where on the southern edge of the town were probably in the late 19th century built. Comparison of the results of archaeological, ethnological and historical research has brought a lot of interesting information and research activities incite between local inhabitant’s interest in the fate of one of their half-forgotten cultural monument.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krupa-Lawrynowicz.pdfPlný text831,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.