Title: Noční Makrolepidoptera lokality Střelnice u Horní Břízy
Other Titles: Night Macrolepidoptera of the Střelnice locality near Horní Bříza (Western Bohemia, Czech Republic)
Authors: Walter, Jan
Citation: WALTER, J. Noční Makrolepidoptera lokality Střelnice u Horní Břízy. Erica, 2018, č. 25, s. 35-47. ISSN 1210-065X.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeské muzeum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31163
ISSN: 1210-065X
Keywords in different language: lepidoptera;faunistic research;conservation management;Western Bohemia
Abstract: Tento článek shrnuje výsledky bakalářské práce zaměřené na inventarizaci tzv. velkých nočních motýlů lesní střelnice v Horní Bříze v období od března do listo- padu 2017. Bylo zjištěno celkem 209 druhů této skupiny, mezi nimiž převažovaly druhy lesní a vlhkomilné, což plně odpovídalo charakteru lokality (vlhká lesní světlina). Mezi nejcennější zjištění patří prokázání výskytu 14 taxonů řazených do červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Pharmacis lupulina, Falcaria lacertinaria, Tetheella fluctuosa, Achlya flavicornis, Malacosoma neustria, Trichiura crataegi, Phyllodesma tremulifolium, Cosmotriche lobulina, Endromis versicolora, Drymonia ruficornis, Leucodonta bicoloria, Odontosia carmelita, Furcula bicuspis a Peridea anceps). Do budoucna by bylo zajíma- vé rozšířit pozorování o tzv. drobné motýly a provést inventarizaci samotných oprámů, která by mohla přinést zajímavá pozorování dalších druhů motýlí fauny.
Abstract in different language: A survey of the night macrolepidopteran fauna was performed in the forest shooting range near Horní Bříza using a light trap, and a white sheet with UV lamp. In total, 209 macro-moth species representing 10 families were recorded in 2017. The most frequently trapped species were those associated with wet and forest biotopes. The most important findings are represented by 14 species included in the red list of threatened species of the Czech Republic: Pharmacis lupulina, Falcaria lacertinaria, Tetheella fluctuosa, Achlya flavicornis, Malacosoma neustria, Trichiura crataegi, Phyllodesma tremulifolium, Cosmotriche lobulina, Endromis versicolora, Drymonia ruficornis, Leucodonta bicoloria, Odontosia carmelita, Furcula bicuspis and Peridea anceps .
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeské muzeum
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
35-47walter ČLÁNEK.pdf2,44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD