Title: Recentní nálezy píďalky pestrokřídlé ( Horisme radicaria ) v České republice (Lepidoptera: Geometridae)
Other Titles: Recent findings of Horisme radicaria from the Czech Republic (Lepidoptera: Geometridae)
Authors: Walter, Jan
Kadlec, Tomáš
Štrobl, Martin
Citation: WALTER, J., KADLEC, T., ŠTROBL, M. Recentní nálezy píďalky pestrokřídlé ( Horisme radicaria ) v České republice (Lepidoptera: Geometridae). Klapalekiana, 2018, roč. 54, č. 3-4, s. 279-282. ISSN 1210-6100.
Issue Date: 2018
Publisher: Česká společnost entomologická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31164
ISSN: 1210-6100
Keywords in different language: Lepidoptera;Geometridae;Horisme radicaria;faunistic records;Czech Republic
Abstract: V článku jsou prezentovány nálezy Horisme radicaria (La Harpe, 1855), doplněné o historické nálezy z České republiky. Druh je doposud znám z několika lokalit z okolí Srbska v Čechách (Český kras)., z vrchu Krkavec (Plzeň-sever), Beroun-Jarov (Střední Čechy), a z obce Perná (Jižní Morava). Tyto záznamy potvrzují výskyt H. radicaria v Čechách po více než 30 letech. Další výzkum o rozšíření sledovaného druhu v České republice je potřebný.
Abstract in different language: This article presents recent findings of Horisme radicaria (La Harpe, 1855), supplemented by available historical records from the Czech Republic. The species is already known from a number of localities, in Bohemia only from the vicinity of Srbsko in the Bohemian Karst Protected Landscape Area. Recently, it has been found in Plzeň-Krkavec (Bohemia, Pilsen region), Beroun-Jarov (Central Bohemian region), and in Moravia in Perná (South Moravia region) . These records confirm the occurrence of H. radicaria in Bohemia after more than 30 years. Addi - tional research on the distribution of this species in the Czech Republic is needed.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká společnost entomologická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1293_Walter_etal.pdf929,11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD