Title: One- and two-dimensional search of an equation of state using a newly released 2DRoptimize package
Other Titles: Jedno- a dvourozměrné hledání rovnice stavu pomocí nově vydaného balíčku 2DRoptimize
Authors: Jamal, Morteza
Al-Jaary, Ali H. Reshak
Citation: JAMAL, M., AL-JAARY, A. H. R. One- and two-dimensional search of an equation of state using a newly released 2DRoptimize package. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 2018, roč. 116, č. MAY 2018, s. 131-136. ISSN 0022-3697.
Issue Date: 2018
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85040745014
http://hdl.handle.net/11025/31190
ISSN: 0022-3697
Keywords: Krystalická struktura;Elektronický materiál;Elektronická struktura;Rovnice státu;Anorganická sloučenina
Keywords in different language: Crystal structure;Electronic material;Electronic structure;Equation of state;Inorganic compound
Abstract: Nový balíček nazvaný 2DRoptimize byl propuštěn pro provádění dvourozměrných vyhledání rovnice stavu (EOS) pro rohové, tetragonální a hexagonální sloučeniny. Balíček je kompatibilní a dostupný s balíčkem WIEN2k. Balík 2DRoptimize zajišťuje optimální optimalizaci objemu a struktury c / a. Za prvé balík najde nejlepší hodnotu pro c / a a přidruženou energii pro každý objem. Ve druhém kroku vypočítá EoS. Balík potom zjistí rovnici poměru c / a vs. objem pro výpočet poměru c / a v optimalizovaném objemu.
Abstract in different language: New package called 2DRoptimize has been released for performing two-dimensional searches of the equation of state (EOS) for rhombohedral, tetragonal, and hexagonal compounds. The package is compatible and available with the WIEN2k package. The 2DRoptimize package performs a convenient volume and c/a structure optimization. First, the package finds the best value for c/a and the associated energy for each volume. In the second step, it calculates the EoS. The package then finds the equation of the c/a ratio vs. volume to calculate the c/a ratio at the optimized volume.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ali-2DRoptimize-JPhsChemSolid-18.pdf546,05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD