Title: Slovenský jazyk ako cudzí v univerzitnom prostredí
Authors: Čižmárová, Mária
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 164-174.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31242
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: slovenština;jazyková výuka;vysoké školy
Keywords in different language: Slovak language;language teaching and learning;universities
Abstract in different language: Záujem o cudzie jazyky z roka na rok rastie. Pred pedagógom slovenského jazyka ako cudzieho stoja neľahké úlohy: motivovať zahraničných študentov osvojiť si slovenský národný jazyk, zamerať sa na komunikatívny prístup výučby slovenského jazyka ako cudzieho, inovovať študijné programy, pripraviť kvalitné tlačené či digitalizované študijné materiály.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Čizmarova.pdfPlný text332,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.