Title: Presvedčenie učiteľa a výučba gramatiky angličtiny
Authors: Masaryk, Ľuboš
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 218-229.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31246
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: gramatika;angličtina;jazyková výuka;učitelé
Keywords in different language: grammar;English language;language teaching and learning;teachers
Abstract in different language: V tejto štúdii som predstavil hlavné oblasti môjho dizertačného projektu, ktorý sa zaoberá spôsobmi výučby gramatiky angličtiny ako cudzieho jazyka na stredných školách na Slovensku so zameraním na učiteľov. Rovnako som predstavil niektoré kľúčové štúdie, ktoré sú podstatné či už pre zistenia, ktoré priniesli alebo z hľadiska výskumného designu. Ako tieto výskumy ukázali, spôsob výučby gramatiky je v súčasnosti aktuálna a diskutovaná téma v oblasti výučby cudzích jazykov. Vzhľadom na to, že neboli nájdené štúdie, ktoré by sa zaoberali touto problematikou na Slovensku alebo v Českej republike, vidím to ako priestor pre môj dizertačný výskum. Na základe správ NÚCEMu usudzujem, že táto téma by si zaslúžila aj väčší záujem odbornej verejnosti hlavne na Slovensku. Verím, že pre čitateľov, ktorí nie sú bližšie oboznámení s problematikou výučby gramatiky cudzích jazykov je tento článok prínosný.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masaryk.pdfPlný text527,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.