Title: Pohled na současný stav problematiky rozvoje autonomie žáka u nás a v zahraničí
Authors: Zeisek, Adam
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 244-253.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31248
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: autonomní učení;autonomie žáka;efektivita učení;základní školy
Keywords in different language: autonomous learning;learner autonomy;learning efficiency;primary schools
Abstract: V této práci jsem představil široce uznávanou definici autonomie a zároveň se podrobněji věnoval jejímu klíčovému aspektu. Dále jsem představil některá teoretická a historická hlediska, která jsou důležitá pro tento koncept, a svoji práci jsem uzavřel představením praktického výzkumného projektu a jeho výsledků. Doufám, že ve čtenáři, který s touto problematikou není blíže obeznámen, má práce vyvolala zájem dozvědět se více. Autonomie žáka v cizojazyčné výuce je široké téma, které se těší velké pozornosti odborné veřejnosti a zasloužila by si i větší zájem širší odborné veřejnosti v České republice. Praktická aplikace tohoto konceptu je také důležitá, proto jsem představil konkrétní výzkumný projekt, který se zabývá hodnocením efektivity autonomního učení. Tento pedagogický přístup je výborným příkladem toho, jak v praxi uplatnit teoretická východiska. Věřím, že autonomie žáka je v dnešní době klíčovou oblastí, která odpovídá na potřeby doby a dnešních žáků a zároveň je možností, jak naplnit požadavky českých kurikulárních dokumentů.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeisek.pdfPlný text349,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.