Title: Hnutí za práva žen ve Spojených státech amerických
Authors: Bílý, Radim
Citation: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 255-262.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31249
ISBN: 978-80-261-0834-4
Keywords: Spojené státy americké;práva žen;feministické hnutí
Keywords in different language: United States of America;women rights;feminist movement
Abstract: Závěrem tak lze konstatovat, že ženy ve Spojených státech amerických již de-jure dosáhly plné rovnoprávnosti – mohou volit a být voleny, mají nárok na stejné pracovní pozice jako muži a dokonce mohou vstupovat do armády. De facto tomu však mnohdy není – zejména pak v oblastech sexuálního zneužívání a nerovného zacházení ve společnosti, v oblasti ekonomické (nestejné mzdy) a zejména můžeme vidět velký deficit v oblasti politické. Za téměř 100 volebního práva žen ještě nikdy neměly Spojené státy ženu coby prezidentku federace. V současném Kongresu je mnohonásobně menší podíl žen (104 žen z 535 – tedy jen 19,4 %) nežli mužů, a stejně tak i v lokálních vládních institucích. Právě s tímto deficitem se budou muset současné feministky ve Spojených státech vypořádat.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bily.pdfPlný text332,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.