Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTellinger, Dušan
dc.contributor.editorTihelková. Alice
dc.contributor.editorMišterová, Yvona
dc.contributor.editorMatviyuková, Diana
dc.date.accessioned2019-03-11T10:33:43Z-
dc.date.available2019-03-11T10:33:43Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationJazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 272-286.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0834-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31251
dc.format15 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesJazykový a kulturní prostor v proměnách 21. stoletícs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectErich Friedcs
dc.subjectněmecká prózacs
dc.subjectpřekladcs
dc.titleProzaická tvorba Ericha Frieda (1921 – 1988) v premenách dobysk
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedLiterárna produkcia E. Frieda – básne milostné na prvom mieste, spolu s básňami politickými/ agitujúcimi − je za dlhé obdobie takmer piatich desaťročí (1940 – 1988) nesmierne bohatá a prekladaná do mnohých jazykov sveta (nielen do európskych, no okrem arabčiny a kurdčiny i do takých exotických jazykov, ako vietnamčina – básnická zbierka z čias vietnamskej vojny a Vietnam a und Vietnam und, japončina, kórejčina). Román Vojak a dievča ostáva však aj napriek faktu, že bol preložený po prvom vydaní románu v roku 1960 do francúzštiny (1962) a do taliančiny (1963), po druhom vydaní v roku 1982 i do holandčiny (1983), mimo centra pozornosti súčasných čitateľov v Európe a vo svete. Ďalšie významné prozaické dielo Deti a blázni z roku 1965 vyšlo zatiaľ iba vo francúzštine pod názvom Les enfants et les fous v preklade Jeana-Claudea Schneidera (Paríž − Gallimard − 1968) a v roku 1993 i v Londýne vo vydavateľstve Serpent´s Tail – preklad do angličtiny pod názvom Children and Fools (Martin Chalmers). Aj pre bádateľov literárnej pozostalosti E. Frieda platí, že skúmajú takmer výlučne len jeho poéziu, a próza je len zriedkavo bádaná z odborného hľadiska, napr. záujem o prozaickú prvotinu, ktorá doteraz nebola ani publikovaná – krátký naivno-utopický román Der Kulturstaat, napísaný v čase pred odchodom do emigrácie (marec až august 1938) oživila až K. Schäferová v knihe vydanej k desiatemu výročiu spisovateľovej smrti. O vydanie veľkej časti prozaickej pozostalosti tohto autora sa v 90. rokoch zaslúžil predovšetkým Volker Kaukoreit, ktorý aj zostavil komplexnú bibliografiu autora v rámci medzinárodnej spoločnosti Ericha Frieda. Zásluhou Volkera Kaukoreita a Klausa Wagenbacha sa realizovalo v roku 1993 vydanie Gesammelte Werke v štyroch zväzkoch, ktoré zahrňujú poéziu i prózu. A čo sa týka statí – vyšli zobrané v dvoch knihách zostavených V. Kaukoreitom: Anfragen und Nachreden, 1994; Die Muse hat Kanten. Aufsätze und Reden zur Literatur, 1995. V prípade centrálnych prozaických prác E. Frieda by sa oboznámenosť širokej verejnosti s týmto autorom v Strednej Európe možno zmenila prekladmi Friedovho románu Vojak a dievča, ako aj poviedok Deti a blázni, ktoré sú zatiaľ prístupné iba vo francúzskom a anglickom preklade, aj do slovanských jazykov, maďarčiny, rumunčiny, baltských jazykov, keďže ide o dielo mimoriadne aktuálne i po siedmych desaťročiach od jeho vzniku. E. Fried sa v celej svojej prozaickej i básnickej tvorbe prejavil ako skutočný prorok − predvídal mnohé vývojové tendencie našej komplikovanej doby predovšetkým v neskorej básnickej tvorbe 80. rokov a v mnohých článkoch v tlačových orgánoch Nemecka a Rakúska.sk
dc.subject.translatedErich Frieden
dc.subject.translatedGerman proseen
dc.subject.translatedtranslationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tellinger.pdfPlný text440,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.