Title: Hry ve škole i za školou
Authors: Waic, Marek
Citation: Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2018: proceeding of papers on games in the programs of physical education and sport training proceses. 2018, s. 9-10.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31319
ISBN: 978-80-261-0838-2
Keywords: sportovní hry;tělesná výchova;dějiny
Keywords in different language: sport games;physical education;history
Abstract: Motto: „Hry tyto, jsou jedním z nejlepších prostředků výchovy a lze je z veliké části prováděti jako závody dvou družstev, což cenu jejich zvyšuje“ píše Josef Klenka v roce 1896. Kolébkou většiny sportovních her je Anglie, kde vznikaly v rámci počátků gentlemanského sportu na elitních středních školách a univerzitách v první polovině 19. století. Na kontinent pak sport pronikl v druhé polovině téhož století, sportovní hry pak spíše na jeho konci. V českých zemích, konkrétně v Praze se hry na čele s fotbalem objevily prakticky ve stejné době jako v Berlíně či Vídni. Ve školách však dominovala cvičení podle Adolfa Spiesse, který ve své koncepci školního tělocviku vycházel z turnerského systému tj. trojkombinace nářaďových, prostných a pořadových cvičení. Změnu přineslo až nařízení rakouského ministra kultu a vyučování Paula Gautsche z 15. září 1890, které vešlo do dějin tělesné výchovy pod názvem Spielerlass - ,,na podporu tělesné výchovy mládeže na státních nebo právem veřejnosti nadaných středních školách.“ Jiří Guth na výnos vzpomíná slovy: „Ten jakoby otevíral okna doposud zabedněná a pouštěl do škol vůbec a středních zvláště čerstvý vzduch a trochu volného pohybu. Mezi profesory bylo zděšení a staří z nich spínali ruce. Kam tohle povede! Studentu přece přísluší se učit a jen učit a ne veslovat, šermovat, hrát!“ Spielerlass nabádal učitelé škol, aby vyjednali žákům zlevněné vstupné na kluziště a plovárny a školy aby zřizovaly hřiště pro pohybové hry. V Čechách patřil k největším propagátorům her ve školách zemský inspektor Josef Klenka, který v roce 1892 založil Spolek pro pěstování her české mládeže, který měl, „zakládáním cvičišť, pořádáním her, výletů a slavností mládeže a opatřováním nářadí a pomůcek ku hrám“ umožnit školní mládeži se po vyučování věnovat pohybovým hrám. Nejoblíbenějšími hrami se staly: a) Hry míčem malým a pálkou: Malý pasák, Barborky, Zastávky, Pasák veliký, Criket, Zaháněná, Lawn tenis b) Hry míčem velikým: Honěná za míčem dokola, Honěná za míčem v kruhu, Honěná za míčem volná, Vrhaná přes mez, Házená, Podbíjená, Metaná, Kopaná
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Hry 2018 / Games 2018
Hry 2018 / Games 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waic.pdfPlný text1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.