Title: Komparácia vnútorného zaťaženia brankárov vo futbale v tréningovom procese
Other Titles: A comparison of the internal load in soccer training process of goalkeepers
Authors: Babic, Matej
Holienka, Miroslav
Citation: Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2018: proceeding of papers on games in the programs of physical education and sport training proceses. 2018, s. 12.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/31321
ISBN: 978-80-261-0838-2
Keywords: fotbal;brankář;vnitřní zatížení;srdcová frekvence;sporttester
Keywords in different language: soccer;goalkeeper;internal load;heart rate;sporttester
Abstract in different language: The main topic of our research was to determine the internal load of goalkeepers in the soccer training process. We focused on the analysis of the achieved heart rate values. In this way we wanted to extend the knowledge of the impact of the various methodical forms on the internal load on soccer goalkeepers, there by supporting the effort to improve the youth training process. We assumed the goalkeepers reached a significantly different level of heart rate in different methodical forms. Six goalkeeper´s (U16, U17, U19) internal load were analysed by POLAR Team2. To determine statistical significance, we used the Wilcoxon T-test and then we calculated Cohen r (effect size). We found significantly different mean heart rate values in individual methodical forms (T=0;p≤0.05;r=0.9).
Vnútorné zaťaženie brankárov v tréningovom procese skúmame z pohľadu dosiahnutých hodnôt srdcovej frekvencie. Chceli sme rozšíriť poznatky o vplyve rozdielnych metodických foriem na vnútorné zaťaženie brankárov vo futbale a tým podporiť možnosti vylepšenia ich tréningového procesu. Predpokladali sme, že brankári budú dosahovať významne vyššie hodnoty srdcovej frekvencie počas prípravnej hry v hernom tréningu ako počas prípravného cvičenia v hernom nácviku. Sledovaný súbor tvorili šiesti brankári v kategórií mladšieho a staršieho dorastu (U16, U17, U19). Pomocou športtesterov POLAR PRO sme zistili vnútorné zaťaženie brankárov, ktoré sme spracovali kompatibilným softwarom POLAR Team2. Následne sme získané údaje vyhodnotili Wilcoxonovým T-testom a Cohenovým r. Zistili sme významne rozdielne priemerné hodnoty srdcovej frekvencie v jednotlivých metodických formách (T=0;p≤0.05;r=0.9), čím sme štatisticky aj vecne logicky potvrdili náš predpoklad.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Hry 2018 / Games 2018
Hry 2018 / Games 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babic.pdfPlný text1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.