Název: Sacred Romanesque Architecture of Knights Hospitaller in the Polish Lands
Autoři: Gorazd-Dziuban, Paulina
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2018, č. 2-3, s. 35-52.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31336
ISSN: 1805-0364 (print)
2336-6346 (online)
Klíčová slova: středověká architektura;románské kostely;nemocnice;rytíři johanité;templářští rytíři;Polské království;Slezsko
Klíčová slova v dalším jazyce: medieval architecture;Romanesque churches;hospitals;Knights Hospitallers;Templar Knights;Poland Kingdom;Silesia
Abstrakt v dalším jazyce: The Romanesque Knights Hospitaller’s churches on the Polish Lands are only a fracture of the catalogue of the medieval architecture. Despite their small contribution to the history of the Church, they are extraordinary elements of the rich history of the Piast State. The paper will be based on historical studies on the history of the Order of Hospitallers; both in the Holy Land and, above all, in the Polish lands. The supplement will be research in the field of archeology concerning the main architecture, particular elements of which became the basis of developing the topic of Romanesque churches belonging to the Knights of St. John. The results of the research allow, to a large extent, to supplement and verify information about specific churches based on historical context. As a result, the presentation of the chosen churches mainly in Silesia and Pomerania will be based on the development of their original shape. These are used to present the development of endowment, their worship, ideological links and the functioning of the church as a temple in secular space. The presentation of the expansion of medieval culture of the Maltese Order allows a better understanding of their modest contribution to the development of Romanesque sacred constructions.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2-3 (2018)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2.-Sacred-Rpmanesque-Architecture-of-Knights-Hospitaller-in-the-Polish-Lands-Paulina-Gorazd-Dziuban.pdfPlný text849,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.