Title: Ochrana před nezákonnou nečinností správního orgánu s odkazy na konkrétní případy
Other Titles: Protection against unlawful inactivity by administrative authority with link of specific cases
Authors: Heřmanová, Ivana
Referee: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31450
Keywords: nezákonná nečinnost;veřejná správa;opatření proti nečinnosti;žaloba na ochranu proti nečinnosti
Keywords in different language: unlawful inactivity;public administration;measures against inactivity;action for the protection against inactivity
Abstract: V práci je komplexně upravena problematika nezákonné nečinnosti správních orgánů a popsány formy ochrany, kterými se může osoba dotčená nečinností bránit. V textu se pravidelně vyskytují odkazy na judikaturu a konkrétní případy.
Abstract in different language: The thesis provides a comprehensive interpretation of the unlawful inactivity, supplemented by a variety of specific cases as well as by references to the Czech anf other case law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirickova_-_Rigorozni_prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
RP-Jirickova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
RP-Jirickova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hermanova (Jirickova).pdfPrůběh obhajoby práce844,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.