Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPfefferová Eva, Mgr.
dc.contributor.authorCamrda, Petr
dc.contributor.refereeMartinek Lukáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:06Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:06Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier72909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31895
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je životní styl studentů oboru Zdravotnický záchranář. Zabývá se zejména stravováním, fyzickou aktivitou, spánkem a užíváním návykových látek, včetně alkoholu a kouření. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsána specifika práce zdravotnického záchranáře, dále jsou popsány jednotlivé složky životního stylu a rizika s nimi související. V praktické části, jejímž úkolem je podat přehledový materiál o životním stylu studentů oboru Zdravotnický záchranář, jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi studenty oboru Zdravotnický záchranář na vysokých školách a univerzitách v České republice a ve Slovenské republice.cs
dc.format100 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectzdravotnický záchranářcs
dc.subjectnávykové látkycs
dc.subjectspánekcs
dc.subjectvýživacs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.titleŽivotní styl studentů oboru Zdravotnický záchranář v ČRcs
dc.title.alternativeLifestyle of students of Paramedic in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelor thesis is lifestyle of Paramedic students. The thesis specifically deals with eating, physical activity, sleeping, drug use, alcohol use and smoking. Bachelor thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part includes a description of the paramedic's work. The thesis also deals with the individual components of the lifestyle and the risks related with this work. The practical part shows the survey material about lifestyle of a medical rescue student. It presents results of the questionnaire survey given to students of paramedic studies from universities in the Czech Republic and Slovakia.en
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedparamedicen
dc.subject.translatedaddictive substancesen
dc.subject.translatedsleepen
dc.subject.translatednutritionen
dc.subject.translatedphysical activityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Camrda_BP_2018.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Camrda_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Camrda_OP.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Camrda.pdfPrůběh obhajoby práce416,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.