Title: Senioři v přednemocniční neodkladné péči
Other Titles: Seniors in prehospital emergency care
Authors: Krámová, Dagmar
Advisor: Reichertová Stanislava, Mgr.
Referee: Pistulková Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31897
Keywords: senioři;přednemocniční neodkladná péče;zdravotnická záchranná služba
Keywords in different language: seniors;prehospital emergency care;medical rescue service
Abstract: Bakalářská práce se zabývá seniory v přednemocniční neodkladné péči a zdravotnickou záchrannou službu poskytující zdravotní péči seniorům na místě úrazu a během transportu do zdravotnického zařízení. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na období stárnutí a stáří, geriatrickou křehkost, morfologické a funkční změny přicházející se stářím, geriatrické syndromy, onemocnění vyskytující se u osob ve vyšším věku a zdravotnickou záchrannou službu. Praktická část je zpracována na základě údajů záznamů o výjezdech k seniorům poskytnutých krajským zdravotnickým operačním střediskem a informací získaných dotazníkovou formou od zaměstnanců zdravotnické záchranné služby. Zhodnocením a porovnáním těchto dat jsou zjištěny onemocnění seniorů, indikace výjezdů k seniorům, diagnózy stanovené seniorům v přednemocniční neodkladné péči zdravotnickou záchrannou službou a výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby využívané pro výjezdy k seniorům.
Abstract in different language: This thesis deals with the seniors in prehospital emergency care and paramedics providing health care to seniors at the injury site and during transport to the health facility. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on aging, geriatric fragility, morphological and functional changes in old age, geriatric syndromes, diseases of elderly people and medical rescue service. The practical part is elaborated on the basis of data from records of emergency exits to seniors provided by the regional medical operating center and information obtained by questionnaire from the medical rescue service staff. The evaluation and comparison of these data reveals the illness of seniors, the indication of emergency exits to seniors, the diagnosis of seniors determined by paramedic in prehospital emergency care and the emergency healthcare groups used to provide health care to seniors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Seniori v prednemocnicni neodkladne peci.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
Kramova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Kramova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Kramova.pdfPrůběh obhajoby práce391,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.