Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPfefferová Eva, Mgr.
dc.contributor.authorZelenka, František
dc.contributor.refereeReichertová Stanislava, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:08Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:08Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier72916
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31901
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá spoluprací zdravotnické záchranné služby a horské služby v oblasti Šumavy. Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti, přičemž v první části pojednává o historii od vzniku až po současnost, organizačním členění, hlavních úkolech a technických prostředcích horské služby. Druhá část popisuje historii zdravotnické záchranné služby a dále se jí věnuje v kontextu zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Praktická část má za úkol podat ucelený obraz spolupráce těchto dvou organizací.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthorská službacs
dc.subjecthistorie horské službycs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectzdravotnická záchranná službacs
dc.titleSpolupráce zdravotnické záchranné služby s horskou službou na Šumavěcs
dc.title.alternativeCooperation emergency medical services with mountain rescue service in Šumavaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor diploma work is about colaboration between Emergency Medical Service and Mountain Rescue Service on area of Šumava. The theoretical part is separated into two parts. The first part si history from the beginning to the present, organizational structure, main tasks, technical tools of the Mountain Rescue Service. The second part describes the history of the Emergency Medical Service and deals with it in the context of the Law n. 374/2011 of legal code what is about the Emergency Medical Service. The practical part has the task of presenting a coherent picture of the cooperation between these two organizations.en
dc.subject.translatedmountain rescue serviceen
dc.subject.translatedhistory of mountain rescue serviceen
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedemergency medical servicesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZELENKA_BP_2018.pdfPlný text práce948,07 kBAdobe PDFView/Open
Zelenka_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Zelenka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Zelenka.pdfPrůběh obhajoby práce396,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.