Title: Vnější a vnitřní úrazové krvácení v přednemocniční péči
Other Titles: Internal and external accident bleeding in prehospital care
Authors: Hrdličková, Šárka
Advisor: Hájek Marcel, MUDr. et Bc. PhD.
Referee: Vidunová Jana, MUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31902
Keywords: krvácení;úraz;přednemocniční péče;zdravotnická záchranná služba;první pomoc;hemoragický šok;život ohrožující krvácení
Keywords in different language: bleeding;injury;prehospital care;emergency medical services;first aid;hemorrhagic shock;life threatening bleeding
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnějšího a vnitřního krvácení způsobené úrazem v přednemocniční péči a jeho následnou diagnostiku, terapii a transport u dospělého jedince. Teoretická část se zabývá stavbou a funkcí krevního oběhu a zvláště poté krvácením, zejména v oblasti hrudníku a břicha u dospělého jedince, způsobené na podkladě různých mechanismů vzniku. Dále je v práci popisován hemoragickým šok, který souvisí s život ohrožujícím krvácením. Neopomíjíme samozřejmě ani ovlivňující faktory krvácení, bezprostřední diagnostiku a v neposlední řadě terapii a následný transport do specializovaného pracoviště. Empirická část práce je zaměřena na teoretické znalosti studentů Vysokých škol, oboru Zdravotnického záchranáře v oblasti krvácení, vzniklého v důsledku úrazového mechanismu a přímo na bezprostřední diagnostiku krvácení, terapii, využití doporučených schémat pro vyšetření pacienta a následného transportu a směřování do specializovaného pracoviště - traumacentra dle daných kritérií pro toto směřování.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on issue of external and internal bleeding caused by an injury in pre-hospital care and its following diagnostics, therapy and transport related to an adult individual. A theoretical part deals with a structure and a function of bloodstream, especially with bleeding in the area of midriff and pectus, caused as a result of different mechanisms of origin. Furthermore in the thesis, there is a description of hemorrhagic shock, which is connected with a life-threatening bleeding. The bachelor thesis also deals with influencing factors of bleeding, immediate diagnostics and not least the therapy and following transport to a specialized workplace. An empirical part is focused on theoretical knowledge of university students of Paramedic in the field of bleeding caused as result of an injury mechanism and on immediate diagnostics of bleeding, therapy, usage of recommended schemas for checkup and following transport and heading to the specialized workplace trauma center, according to given criteria for this heading.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Hrdlickova.pdfPlný text práce4,72 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova.pdfPrůběh obhajoby práce392,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.