Title: Využití zobrazovacích metod při diagnostice Alzheimerovy choroby
Other Titles: The Usage of Imaging Methods in the Diagnosis of Alzheimer's Disease
Authors: Grünerová, Daniela
Advisor: Süss Radek, Mgr.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31907
Keywords: alzheimerova choroba;zobrazovací metody;neurodegenerativní onemocnění;mozek;mr;pet/mr
Keywords in different language: alzheimer's disease;imaging methods;neurodegenerative disease;brain;mr;pet/mr
Abstract: V této bakalářské práci na téma využití zobrazovacích metod v diagnostice Alzheimerovy choroby se zabýváme problematikou Alzheimerovy choroby a možnostmi využití různých zobrazovacích metod, které podpoří určení diagnózy. Tato kvalifikační práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je nejdříve popsána základní anatomie mozku, je zde zmínka o historii Alzheimerovy choroby. Dále se v práci nachází seznámení se samotnou Alzheimerovou chorobou. V neposlední řadě je v práci uvedena diagnostika, zejména jsou zde popsány zobrazovací metody, které se používají k vyšetření mozku při potřebné diagnostice Alzheimerovy choroby. Závěrem je zde popsána terapie využívána při tomto onemocnění a možná prevence. V praktické části jsou uvedeny cíle práce a kazuistiky pacientů, u kterých bylo podezření na Alzheimerovu chorobu. Veškerá data v praktické části jsou získána z Fakultní nemocnice Plzeň, Lochotín.
Abstract in different language: In this bachelor thesis that is focused on topic "The Usage of Imaging Methods in the Diagnosis of Alzheimer's Disease", We deal with the issue of Alzheimer's disease and the possibilities of using various imaging methods which support the diagnosis. This bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part is described the basic anatomy of the brain and there is a mention of the history of Alzheimer's disease. In addition, there is an introduction to Alzheimer's disease itself. Last but not least, there is a diagnosis in the work, especially here are the imaging methods used to examine the brain in the necessary diagnosis of Alzheimer's disease. Finally, the therapy is used to treat this disease and possibly to prevent it. The practical part presents the aims of the thesis and the cases of patients suspected of Alzheimer's disease. All data and information in the practical part is obtained from the Faculty Hospital Pilsen, Lochotín.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniela Grunerova - Vyuziti zobrazovacich metod pri diagnostice Alzheimerovy choroby.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
Grunerova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Grunerova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Grunerova.pdfPrůběh obhajoby práce413,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.