Title: Postavení nukleární medicíny při detekci sentinelové uzliny u karcinomu prsu
Other Titles: Position of the nuclear medicine in detection of the sentinel lymph node in breast tumours
Authors: Novotná, Kateřina
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Királyová Eliška, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31911
Keywords: lymfatická uzlina;sentinelová uzlina;karcinom prsu;lymfoscintigrafie;radiofarmakum
Keywords in different language: lymphatic node;sentinel node;breast cancer;lymphoscintigraphy;radiopharmaceuticals
Abstract: Bakalářská práce na téma "Postavení nukleární medicíny při detekci sentinelové uzliny u karcinomu prsu" se zabývá možnostmi zobrazení sentinelové uzliny, která vyjadřuje stupeň zasažení uzlin metastázou. Práce je rozdělena do dvou částí praktickou a teoretickou část. Teoretická část je věnována anatomii lymfatického systému a prsní žlázy, karcinomům prsu jejich diagnostice a léčbě. Déle se věnujeme možnostem detekce sentinelové uzliny. Praktická část obsahuje cíle a hypotézy kvalifikační práce a deset kazuistik.
Abstract in different language: Bachelor thesis on topic "Position of the nuclear medicine in detection of the sentinel lymph node in breast tumours" deals with possibilities of imaging the sentinel node that expresses the degree of nodal metastasis. The thesis is devided into two parts theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to the anatomy of the lymphatic system and mammary gland, the breast cancer of their diagnosis and treatment. Further we describe the options of the dection the sentinel node. The practical part contains objectives and hypotheses of the qualification work and ten case studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Novotna bakalarska prace.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Novotna_OP.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce411,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.