Title: Význam ERCP při diagnostice a léčbě onemocnění žlučových cest
Other Titles: ERCP significance in the diagnosis and treatment of the biliary tract diseases
Authors: Procházková, Kateřina
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31912
Keywords: ercp;žlučové cesty;endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie;radiodiagnostika;mrcp;magnetická rezonance
Keywords in different language: ercp;biliary tract;endoscopic retrograde cholangiopancreatography;radiodiagnostic;mrcp;magnetic resonance
Abstract: Bakalářská práce s názvem Význam ERCP při diagnóze a léčbě onemocnění žlučových cest je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie a patologie anatomických struktur. Dále popisujeme základní zobrazovací metody požívané při diagnostice a terapii onemocnění žlučových cest a detailní popis metody ERCP. Praktická část je zpracována formou kazuistik. Vybrali jsme pět kazuistik, které se týkají zobrazovacích metod používaných k diagnostice a léčbě onemocnění žlučových cest a ukazují důležitost postavení ERCP v této problematice.
Abstract in different language: The Bachelor thesis with the title "ERCP significance in the diagnosis and treatment of the biliary tract diseases" is comprised of two parts theoretical and practical. The theoretical part of the thesis contains a description of the anatomy and pathology of anatomical structures. Below we describe basic imaging methods used in the diagnosis and treatment of diseases of the biliary tract and a detailed description of ERCP. The practical part is compiled in the form of case interpretation. We have selected five case interpretations of the imaging methods, which are used in diagnosis and treatment of the diseases of the biliary tract and show the importance of ERCP's position in this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Prochazkova.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce416,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.