Title: Radiodiagnostické metody pro zobrazování cév a jejich využití v moderním lékařství
Other Titles: Vascular imaging methods and their use in modern medicine
Authors: Konjata, Marcel
Advisor: Schmiedhuber Petr, MUDr.
Referee: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31917
Keywords: angiografie;cta;mra;dsa;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;radiační zátěž;kardiovaskulární onemocnění
Keywords in different language: angiography;cta;mra;dsa;computed tomography;magnetic resonance;radiation dose rate;cardiovascular disease
Abstract: Bakalářská práce na téma "Radiodiagnostické metody pro zobrazování cév a jejich využití v moderním lékařství" se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány základy tří modalit, které se využívají při diagnostice cév (MR, CT, DSA). Popsány jsou z hlediska fyzikálního principu, a jak fungují. Také je u jednotlivých modalit uveden i základní přehled využití u kardiovaskulární diagnostiky. V praktické části srovnáváme primární a sekundární analytická data a zjišťuji, jak se vyvíjela během určitého časového úseku incidence a mortalita kardiovaskulárních onemocnění v Evropě. Také se zaměřujeme na porovnání radiační dávky, které je pacient vystaven při CTA a DSA.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis with topic "Vascular imaging methods and their use in modern medicine" is consisted of the theoretical and practical part. The theoretical part is describing basic principles of three most used modalities in vascular imaging. Modalities are described from the physical point of view. Each of modalities also has a basic overview of clinical use in cardiovascular imaging. The practical part focus on comparing of primary and secondary data analysis to find out development incidence and mortality of cardiovascular diseases in the certain period of time in Europe. I am also comparing radiation exposure of patients examined by CTA and DSA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_konjata.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFView/Open
Konjata_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Konjata_OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Konjata.pdfPrůběh obhajoby práce403,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.