Title: Možnosti využití radiodiagnostických metod v diagnostice nádorového onemocnění plic
Other Titles: Possibilities of radiodiagnostic methods in the diagnosis of lung cancer
Authors: Roubová, Lenka
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31926
Keywords: plíce;zobrazovací metody;karcinom plic;diagnostika;skiagram;výpočetní tomografie;rentgen
Keywords in different language: lung;imaging methods;lung cancer;diagnostic;radiogram (radiograph);computer tomography;x - ray
Abstract: Tato bakalářská práce na téma "Možnosti využití radiodiagnostických metod v diagnostice nádorového onemocnění plic" se skládá z části teoretické a části praktické. V teoretické části se věnuji anatomii, fyziologii a patologickým stavům plic, zejména plicnímu karcinomu. Čerpala jsem především z odborné literatury. K hlavní části práce patří popis zobrazovacích a ostatních diagnostických metod vedoucích k diagnóze karcinomu plic. V praktické části popisuji kazuistiky pacientů s touto diagnózou a zjišťuji, jaké zobrazovací metody jsou indikovány, jejich výsledky a důležitost ke správnému stanovení konečné diagnózy.
Abstract in different language: This bachelor thesis on "Possibilities of using radiodiagnostic methods in the diagnosis of lung cancer" consists of a part of theoretical and practical part. In the theoretical part I deal with anatomy, physiology and pathological conditions of the lung, especially pulmonary carcinoma. I drew mainly from professional literature. The main part of the thesis includes description of imaging and other diagnostic methods leading to the diagnosis of lung carcinoma. In the practical part I describe the case studies of the patients with this diagnosis and I find out which imaging methods are indicated, their results and importance for the correct determination of the final diagnosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka Roubova - BP.pdfPlný text práce900,75 kBAdobe PDFView/Open
Roubova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Roubova_OP.pdfPosudek oponenta práce940,73 kBAdobe PDFView/Open
Roubova.pdfPrůběh obhajoby práce406,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.