Title: Multiparametrické vyšetření prostaty pomocí 3T magnetické rezonance
Other Titles: Multiparametric 3T magnetic resonance imaging of prostate
Authors: Rusín, Pavel
Advisor: Tupý Radek, MUDr., Ing.
Referee: Pokorný Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31927
Keywords: magnetická rezonance;prostata;nádory prostaty
Keywords in different language: magnetic resonance imaging;prostate;prostate tumors
Abstract: Magnetická rezonance je moderní zobrazovací metoda umožňující zobrazení měkkotkáňových tělesných struktur, které jiná vyšetřovací technika není schopna v podobné míře a kvalitě zobrazit. Tato práce se zabývá vyšetřením prostaty na 3T magnetické rezonanci. V teoretické části popisuje princip a techniku magnetické rezonance, anatomii prostaty, druhy nádorů prostaty a možnosti jejího vyšetření. Praktická část ukazuje na souboru pacientů vyšetřených pomocí magnetické rezonance ve FN Plzeň význam tohoto vyšetření pro jejich následnou léčbu.
Abstract in different language: Magnetic resonance imaging is a modern imaging method that allows the display of soft-bodied body structures that other examination techniques are unable to display in a similar measure and quality. This thesis deals with prostate examination for 3T magnetic resonance. The theoretical part describes the principle and technique of magnetic resonance, prostate anatomy, types of prostate tumors and possibilities of its examination. The practical part shows the significance of this examination for their subsequent treatment on a set of patients examined by magnetic resonance at FN Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Rusin_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Rusin_OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Rusin.pdfPrůběh obhajoby práce410,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.