Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVondráková Renata, MUDr.
dc.contributor.authorŽďárková, Klára
dc.contributor.refereeSchmiedhuber Petr, MUDr.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:15Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:15Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier72959
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31931-
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma využití zobrazovacích metod při podezření na požití cizího tělesa u dětí je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje stručný popis anatomie trávicího traktu a použití zobrazovacích metod při tomto podezření. Také se v ní pokusím popsat práci radiologického asistenta při vyšetřování dětí. V praktické části jsem si vybrala několik kazuistik s diagnózou T18 (cizí těleso v trávicím traktu) a snažila jsem se je popsat s ohledem na použití zobrazovacích metod. V příloze se nachází soubor tabulek a grafů.cs
dc.format64 stran + 18 stran příloh
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectrentgencs
dc.subjectspolknutícs
dc.subjectcizí tělesocs
dc.subjectgitcs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectvyšetřenícs
dc.subjectpomoccs
dc.subjectpodezřenícs
dc.subjectpotvrzenícs
dc.subjectendoskopiecs
dc.subjectendoskopcs
dc.subjectkontrolacs
dc.subjectrentgenologcs
dc.subjectgastroenterologcs
dc.subjectanesteziecs
dc.subjectvyšetřovací metodacs
dc.subjectpolykací aktcs
dc.subjectkontrastní látkacs
dc.subjectsnímek břichacs
dc.subjectoperacecs
dc.subjectjícencs
dc.subjectperforacecs
dc.subjectct vyšetřenícs
dc.titleVyužití zobrazovacích metod při podezření na požití cizího tělesa u dětícs
dc.title.alternativeThe use of imaging techniques for suspected foreign body ingestion in childrenen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis on the use of imaging methods for suspicion of ingestion a foreign body in children is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part contains a brief anatomical description of the digestive tract and the use of imaging methods in this suspicion. I will also try to describe the work of a radiological assistant during examination of children. In the practical part I chose several cases with diagnosis T18 (a foreign body in the digestive tract) and I tried to describe them in use of imaging methods. There is a set of tables and charts in attachment.en
dc.subject.translatedx-rayen
dc.subject.translatedswallowingen
dc.subject.translatedforeign bodyen
dc.subject.translatedgiten
dc.subject.translatedchilden
dc.subject.translatedexaminationen
dc.subject.translatedhelpen
dc.subject.translatedsuspicionen
dc.subject.translatedconfirmationen
dc.subject.translatedendoscopyen
dc.subject.translatedendoscopeen
dc.subject.translatedcontrolen
dc.subject.translatedradiologisten
dc.subject.translatedgastroenterologisten
dc.subject.translatedendoscopeen
dc.subject.translatedendoscopyen
dc.subject.translatedanesthesiaen
dc.subject.translatedexamination methoden
dc.subject.translatedswallowen
dc.subject.translatedcontrast agenten
dc.subject.translatedx-ray of bellyen
dc.subject.translatedperforationen
dc.subject.translatedct examinationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ciziTelesa_v_GIT_ditete.pdfPlný text práce6,64 MBAdobe PDFView/Open
Zdarkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Zdarkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Zdarkova.pdfPrůběh obhajoby práce405,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.